Taastusravi logopeed tegeleb patsientidega, kelle kõnelemine vajab ravimist. Ravimist võib vajada nii rääkimine kui teiste kõnest arusaamine. Logopeedi patsientideks on nii lapsed kui täiskasvanud. Loe logopeedi teenuste kohta lähemalt siit.

Pöörduge logopeedi poole kui

Levinumad diagnoosid, mille puhul on õige pöörduda abi saamiseks logopeedi poole on:

  • Ajuinsuldi, trauma või muu peaaju toimimist kahjustanud haiguse järgselt tekkinud AFAASIA, DÜSARTRIA , APRAKSIA; aga ka NEELAMISPUUDULIKKUS e. DÜSFAAGIA
  • Kõne rütmi ja dünaamikahäired nagu: KOGELUS, BRADÜLAALIA jne
  • Häälduspuuded: DÜSLAALIA, SÄMPIMINE jms
  • Kirjaliku kõne puuded nagu : ALEKSIA, AGRAAFIA ja AKALKULIA
  • Lapse arenguga seotud kõnepuuded
  • Kuulmise ja nägemise puudest tingitud kõnpuuded
  • Intellekti ja psüühikaga seotud kõnepuuded