Kliiniline psühholoog taastusravi meeskonna liikmena hindab patsiendi kognitiivset ja emotsionaalset seisundit, annab prognostilise hinnangu ja määrab neuropsühholoogilise taastusravi ja psühhoteraapia vajaduse.

Psühhoteraapia ja neuropsühholoogiline taastusravi

Psühhoteraapia ja neuropsühholoogiline taastusravi koosneb järgnevatest tegevustest:

  • Meeleoluhäirete psühhoteraapia;
  • terapeutilised sekkumised muutustega kohanemisega kaasnevatesse emotsionaalsetesse reaktsioonidesse, eesmärgiga parandada patsiendi koostöövõimelisust taastusravis osalemiseks;
  • otseselt kognitiivsete funktsioonide taastamisele suunatud tegevused;
  • patsiendi lähivõrgustiku nõustamine, eesmärgiga toetada terapeutiliselt toimiva sotsiaalse ja esemelise keskkonna loomist statsionaarse ravi järgselt.