Suunniteltu hoito

Tutustu Fertilitaksen suunnitellun hoidon jonotussääntöihin tarkemmin täällä: hoitojonohakemukset, ilmoittautuminen jne.
 

AS Fertilitaksen suunnitellun hoidon jonotussäännöt

 • Potilaan ilmoittaa hoitojonoon potilas itse, lääkäri, hoitaja tai joku muu siihen valtuutettu työntekijä:
  • vastaanotossa arkisin aikavälillä 9-19;
  • puhelimitse, sähköpostitse tai internetin välityksellä vastaanotossa;
  • Tervise infosüsteem -portaalin välityksellä digivastaanotossa.
 • Saapuneet hoitojonohakemukset rekisteröidään ensimmäisellä kerralla hoitojonon pituudesta ja muista seikoista riippumatta.
 • Hoitojonoon kirjataan seuraavat tiedot:
  • potilaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;
  • suunniteltu vastaanoton tai sairaalaan sisäänkirjauksen aika;
  • suunnitellun terveydenhuoltopalvelun osoittamisen syy (diagnoosi sekä leikkauksen, tutkimuksen tai toimenpiteen nimi);
  • potilaan yhteystiedot;
  • lähetteen kirjoittaneen lääkärin yhteystiedot (jos lähete on olemassa);
  • potilaan hoitojonoon rekisteröimisen päivämäärä;
  • syy hoitojonon muutosten tekemiseen (siirtäminen hoitojonossa eteen- tai taaksepäin tai hoitojonosta poistaminen) ja muutoksentekopäivä;
  • hoitojonoon laittamisen syyn koodi, jos odotusaika ylittää Viron sairausvakuutuskassan neuvoston vahvistaman hoitojonon enimmäispituuden;
  • merkintä siitä, että potilaalle on ilmoitettu muutosten tekemisestä hoitojonoon.
 • Jos potilas rekisteröidään hoitojonoon AS Fertilitaksen sairaalassa tai poliklinikalla paikan päällä, potilas saa kirjallisen ilmoituksen, joka sisältää terveydenhuoltopalvelun osoittamisajan ja terveydenhuoltopalvelun osoittavan yksikön tai työntekijän nimen ja puhelinnumeron.
 • Jos potilas rekisteröidään hoitojonoon puhelimitse, sähköpostitse tai internetissä, potilaalle ilmoitetaan puhelimitse tai sähköisesti terveydenhuoltopalvelun osoittamisaika ja terveydenhuoltopalvelun osoittavan yksikön tai työntekijän nimi ja puhelinnumero.
 • Ilmoittautuminen digivastaanoton kautta toimii potilaalle ja terveydenhuoltopalvelun osoittajalle ympärivuorokautisesti.
 • Muutosten tekemisestä hoitojonoon ilmoitetaan potilaalle viimeistään yhden työpäivän kuluttua muutoksen tekemisestä.
 • Avohoidon erikoislääkärin hoitojonon enimmäispituus on 6 viikkoa; suunnitellun vuodeosastohoidon ja päivähoidon hoitojonon enimmäispituus on 8 kuukautta.
 • Jos hoitojono on yli kuusi kuukautta, potilaalle ilmoitetaan palvelun osoittamisaika ja -paikka kuukautta ennen terveydenhuoltopalvelun osoittamista.