Valitusten käsittely

Käsittelemme valitukset Fertilitaksen valitusten käsittelyehtojen mukaisesti.
 

AS Fertilitaksen valitusten käsittelyehdot

A. Yleiset vaatimukset

 • ainoastaan nimellisiin valituksiin vastataan;
 • vastataan ainoastaan valituksen esittäneelle henkilölle, jota Fertilitas AS palveli (lukuun ottamatta laissa määrätyissä tapauksissa);
 • valituksen (vaatimuksen) syntyessä työntekijä on velvollinen kutsumaan yksikön vastaavan työntekijän;
 • valituksen esittämisestä tiedotetaan aina AS Fertilitaksen hallituksen jäsentä;
 • kaikki valitukset ja hakemukset rekisteröidään ja säilytetään sihteerillä;
 • jos valitus esitetään kirjallisesti (sähköisesti), vastaaminen taataan viikon kuluessa.

B. Valitusten rekisteröinti

 • kaikki valitukset ja hakemukset sekä vastaukset niihin rekisteröidään ja säilytetään sihteerillä;
 • suulliseen valitukseen lisätään valituksen esittäjän (henkilö)tietojen lisäksi kirjallinen kooste valituksen ja vastauksen sisällöstä (vastaava työntekijä laatii). Halutessa taataan kirjallinen vastaaminen.

C. Suullisen valituksen ratkaisumenettely

 • suullisen valituksen kirjallinen kooste lähetetään yksikön vastaavalle työntekijälle, joka organisoi vastaamisen. Vastaava työntekijä ottaa mukaan muita työntekijöitä valituksen luonnetta vastaavasti.

D. Kirjallisen (sähköisen) valituksen ratkaisumenettely

 • valituksen sisällöstä riippuen valitus esitetään ratkaistavaksi vastaavalle työntekijälle, joka aloittaa tarvittaessa talon sisäisen tutkinnan tai takaa välittömän vastauksen;
 • vastaava työntekijä järjestää selvitysten kysymisen valitukseen liittyviltä työntekijöiltä ja organisoi keskustelun tapauksesta hallituksen edustajien kanssa (hallituksen jäsen, vastaavat työntekijät);
 • keskustelun jälkeen laaditaan vastaus, joka lähetetään kirjattuna (sähköisesti) valituksen esittäneelle henkilölle. Keskusteluun (ongelman luonteesta riippuen) voidaan kutsua osallistumaan myös valituksen esittäjä;
 • vastaava työntekijä on velvollinen tiedottamaan valituksen esittäjää mahdollisuudesta kääntyä Viron sosiaaliministeriön hoitolaadun komission tai Viron sairausvakuutuskassan puoleen valituksen sisällöstä riippuen.

Kaikilla AS Fertilitaksen sairaalassa tai poliklinikoilla vierailleilla henkilöillä on oikeus esittää valitus tai mielipide myös anonyymisti.

 • Emme laadi anonyymiin valitukseen virallista vastausta.

Valitukset voi esittää:

Viron terveysvirasto (Terviseamet)

kesk@terviseamet.ee
+372 694 3500

Harjun lääninhallitus (Harju Maavalitsus)

info@harju.maavalitsus.ee
+372 611 8640

Viron sairausvakuutuskassa (Eesti Haigekassa)

info@haigekassa.ee
16363 / +372 669 6630