Kiituste, kaebuste ja ettepanekute esitamine

Kaebusi lahendame vastavalt Fertilitase kaebuste lahendamise korrale.
 

 Kiituste, kaebuste ja ettepanekute esitamine.

Kaebuste ja ettepanekute eesmärgiks on informatsiooni kogumine AS Fertilitas teenuste kvaliteedi kohta ning meie polikliinikute ja haigla külastajate rahulolu tagamine. Selleks, et oma tööd veelgi paremini teha, on Teie tagasiside meile äärmiselt oluline. Oodatud on nii positiivne tagasiside kui ka tähelepanekud puuduste kohta.

Avaldus palume sõnastada selgelt ja arusaadavalt. Juhul, kui vajame juhtumi selgitamiseks ligipääsu Teie terviseandmetele, võtame Teiega ühendust ning palume saata tagasiside digiallkirjastatult. Nii saame tagada Teie andmete kaitse. Anonüümseid kaebusi ei menetleta.

Kaebused ja tänuavaldused registreeritakse kantseleis ning edastatakse vastavate üksuste vastutavatele töötajatele.

Kaebusi ja  ettepanekuid menetletakse põhjalikult. Kui Te soovite oma tagasisidele kirjalikku vastust, siis palume see tagasisides ära märkida. Pöördumisele vastatakse 30 päeva jooksul alates tagasiside registreerimise päevast.

Kiitused, kaebused ja ettepanekud palume saata kas:

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemidega tegeleb eelkõige haigla ise, kuid Tervishoiuteenuse osutamisega rahulolematul patsiendil õigus pöörduda:

  • Sotsiaalministeeriumi juures töötava nõuandva Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn või e-postiga info@sm.ee
  • Terviseametisse, aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn või  info@terviseamet.ee
  • Tervisekassasse, Lastekodu 48, 10113 Tallinn, info@tervisekassa.ee

NB! Kui Teie tagasiside on esitatud teise isiku nimel ning eeldab tema terviseandmetega tutvumist ja/või nende väljastamist, palume tagasisidega koos esitada teise isiku volikiri või tema kirjalik nõusolek. Dokumentide esitamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil  fertilitas@fertilitas.ee.

 


Kaebusi saab esitada:

Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon

info@sm.ee