Erahaigla Fertilitas kodukord

Haiglas viibides palume järgida Fertilitase haigla kodukorda
 

Kodukord

 • Haiglas viibides palume järgida Fertilitase haigla kodukorda ja üldiseid reegleid.
 • Haigla ei vastuta palatis olevate riiete ega väärisesemete hoidmise turvalisuse eest. Patsiendi soovi korral tagatakse väärisesemete ja raha hoiustamine seifis või lukustatud kapis. Operatsioonile minnes või palatist lahkudes on võimalus palati uks lukustada (võti asub valveõe käes).
 • Saatvale isikule võimaldatakse ööbimist haiglas vabade voodikohtade olemasolul Fertilitase hinnakirja alusel.
 • Intensiivravipalatis ei ole saatvatel isikutel lubatud viibida (v.a. laste puhul).
 • Palume palatis mitte kasutada kõrval olevat vaba voodikohta. Voodipesu, rätikute ja muude esemete vajadusel palume pöörduda personali poole.
 • Kui Teil on tekkinud mõni probleem või küsimus, siis tõmmake palatis olevast nöörist kutsekella/häirekella ja tuleme palatisse. Hindame oma patsientide privaatsust, erinevaid uneaegu ja individuaalseid soove, seega asjatult Teid palatis ei tülita.
 • Patsiendil ja saatjatel palume käituda nagu oma kodus – hoida puhtust ja korda ning vältida teiste häirimist kõikides haigla ruumides.
 • Palume palatis olevat mööblit mitte ümber paigutada, sest erakorralistes situatsioonides on sisustuse nõuetekohane paigutus strateegiliselt oluline.
 • Haiglavara palume kasutada heaperemehelikult.
 • Avariiolukorras tuleb käituda vastavalt personali korraldustele.
 • Keelatud on alkohoolsete jookide ning narkootiliste ainete tarvitamine, samuti nende hoiustamine haigla pinnal.
 • Haigla juhindub suitsuvaba haigla põhimõttest. Suitsetamine on lubatud ainult märgistatud kohtades, mujal on suitsetamine keelatud.
 • Palume mitte visata hügieenijäätmeid (s.h. kätekuivatuspaberit) WC-potti, vaid kasutada selleks prügikaste.
 • Ruumide koristamine toimub vastavalt vajadusele.
 • Kui lahkute haiglast, siis palume, et annaksite sellest valveõele teada.
 • Voodipäeva arvestuses loetakse saabumise ja kojuminemise päev üheks voodipäevaks tingimusel, et kojuminek toimub enne kella 10:00. Kojuminekul kell 10:00-18:00 lisandub päevapalati hind. Tutvuge hinnakirjaga siit.
 • Päevakirurgia puhul on tagatud 6 tunnine operatsioonijärgne jälgmine haiglas. Pikem haiglas viibimine tasustatakse vastavalt Fertilitase hinnakirjale.
 • Külastamise kohta saate täpsemalt lugeda siit.
 • Patsiendil on võimalik haiglas kehtiva korra kohta saada selgitusi ka temaga tegelevatelt töötajatelt.

Oleme väga tänulikud igasuguste tähelepanekute ja ettepanekute eest!

Kasutage julgesti meie kodulehel olevat tagasisidenuppu või õdede postist ja registratuurist saadavat paberkandjal tagasisidevormi!

Haiglaravi päevakava (kirurgia osakond)

6:30-8:00 Õe plaaniline visiit ja hommikused protseduurid (vererõhu mõõtmine, temperatuuri mõõtmine, ravimite manustamine, analüüside võtmine jmt).
8:15-9:00 Hommikusöök – toit serveeritakse palatisse.
9:00-14:00 Õe plaaniline visiit (sidumine, ravimite manustamine, analüüside võtmine jne).
13:00-13:30 Lõunasöök – toit serveeritakse palatisse.
14:00-19:00 Külastusaeg.
17:30-18:30 Õhtusöök – toit serveeritakse palatisse.
21:00-22:00 Õe plaaniline visiit (vererõhu mõõtmine, temperatuuri mõõtmine, ravimite manustamine, valmistumine järgmise päeva protseduurideks jmt).
23:00-6:00 Öörahu
* Raviarst teavitab oma visiitidest patsiente ise.

Osakond võib vajadusel kehtestada erisusi üldises päevakavas.