Erahaigla Fertilitas kodukord

Haiglas viibides palume järgida Fertilitase haigla kodukorda
 

Kodukord patsiendile

Plaanilisele haiglaravile saabumine

 • Haiglasse palume tulla kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal.
 • Probleemidest (külmetus, kahtlete operatsiooni vajalikkuses jms), mis takistavad haiglasse tulekut, palume informeerida telefonil 6059600, 6059601 või e-maili teel fertilitas@fertiltas.ee
 • Haiglasse tulles palume kaasa võtta: saatekiri, isikut tõendav dokument, eelnevate uuringute ja analüüside tulemused, täidetud ja allkirjastatud nõusolek anesteesia teostamiseks, patsiendi teavitamine ja nõusolek ning kodukord.

Meeldetuletus operatsioonile tulijatele:

 • Narkoosiga toimuvale operatsioonile tulles palun olla söömata 6 tundi ja joomata 4 tundi. Samuti on keelatud  nätsu närida ja suitsetada.
 • Vähemalt 10 päeva enne operatsioonile tulekut ei tohi kasutada verd vedeldavaid ravimeid (aspirin, marevan jms)
 • Operatsioonipäeval ei tohi olla külmetushaigusi (nohu, köha, palavik, covid), soovitavalt menstruatsiooni ega ägedaid nahapõletikke. Vajadusel konsulteerida raviarstiga ja leppida kokku uus operatsiooniaeg.
 • Soovitav on operatsioonile tulles mitte kanda ehteid ega ennast meikida.
 • Enne operatsioonile minekut palun eemaldada lahtised hambaproteesid, needid ja kontaktläätsed.
 • Pärast narkoosis toimunud päevakirurgilist operatsiooni, ei tohi 24 tundi osaleda aktiivselt liikluses ja töötada liikuvate mehhanismidega.

Haiglas I korrusel on avatud kohvik kella 8.00 – 16.00-ni.

 

Üldised reeglid

 • Haiglas viibides tuleb kinni pidada haiglas kehtivast korrast.
 • Haigla ei vastuta palatis olevate riiete ega väärisesemete hoidmise turvalisuse eest. Patsiendi soovi korral tagatakse väärisesemete ja raha hoiustamine seifis.
 • Palun mitte kasutada kõrval olevat vaba voodikohta (võtta asju, pikali heita).
 • Intensiivravi palatis ei ole saatvatel isikutel lubatud viibida (v.a kuni 15a laste puhul).
 • Patsiendil ja saatjal tuleb pidada puhtust, korda ja vaikust kõikides haigla ruumides.
 • Haiglavara tuleb kasutada heaperemehelikult.
 • Avariiolukorras käituda vastavalt personali korraldustele.
 • Rangelt on keelatud alkohoolsete jookide ning narkootiliste ainete tarvitamine, samuti nende hoidmine.
 • Haigla juhindub suitsuvaba haigla põhimõttest. Suitsetamine on lubatud ainult märgistatud kohtades, mujal on suitsetamine rangelt keelatud.
 • Mitte visata paberit (s.h kätekuivatuspaberit) jm jäätmeid kanalisatsiooni, vaid kasutada selleks prügiurni.
 •  Külastusaegade kohta saate informatsiooni osakonna õelt.
 • Palun informeerige palatiõde osakonnast lahkumisest.
 • Haigla on tänulik patsiendi poolt tulevate tähelepanekute ja ettepanekute eest! Avalduste ja ettepanekute raamat asub õdede postis.

 

Patsiendi nimi ja allkiri ……………………………………………………………………………………………………

Kuupäev ………………………………………………….

 Esindaja nimi ja allkiri …………………………………………………………………………………………………………………..

Kuupäev ………………………………………………….

 

Külastamise kohta saate täpsemalt lugeda siit.

Oleme väga tänulikud igasuguste tähelepanekute ja ettepanekute eest! Kasutage julgesti meie kodulehel olevat tagasisidenuppu või õdede postist ja registratuurist saadavat paberkandjal tagasisidevormi!