Mänguaudiomeetria – väikelaste kuulmisuuring

Mänguaudiomeetria käigus hinnatakse kuulmisfunktsiooni. Testi käigus esitatakse erineva heliintensiivsusega ja -kõrgusega testsignaale. Testsignaalide kuulmise korral peab laps reageerima nt käega märku andmise teel.

Otoakustilised emissioonid

Otoakustiliste emissioonide ja nende määramise test hindab kuulmissüsteemi ühte osa, täpsemalt sisekõrvas asetsevate välimiste karvarakkude funktsiooni. Sama testi kasutatakse vastsündinute kuulmisskriingus. Test on ohutu ning kestab lühikest aega.

Tümpanomeetria

Tümpanomeetria test hindab keskkõrva seisundit, sh kuulmekile liikuvust. Kuulekile liikuvus on häiritud nt limakõrva puhul, mis on väikelaste hulgas sagedasti esinev haigusseisund. Test on ohutu ning kestab väga lühikest aega.

Kuulmetõri funktsiooni test

Kuulmetõri funktsiooni test hindab kuulmetõri funktsiooni ning aitab diagnoosida kuulmetõri haiguslikke seisundeid, sh avali kuulmetõri.

vHIT (video head impulse test) uuring

vHIT (video head impulse test) uuring on meetod tasakaaluorgani funktsiooni hindamiseks. Hindab kõigi kuue poolringkanali tööd. Uuringu käigus mõõdab kaamera silmade liikumist samal ajal kui testija liigutab pead kiirete liigutustega.

Akustiliste reflekside mõõtmine

Akustiliste reflekside mõõtmise käigus esitatakse lühiajaliselt kõrva vali heli, et mõõta keskkõrva lihaste reflekse, mille ülesanne on kaitsta meid väga valjude helide eest. Test on ohutu ning kestab lühikest aega.

Asendiravi

Kindlas järjekorras tehtavate manöövrite abil ravitakse tasakaaluorganist tulenev haigus, mis väljendub lühiajalises pearingluses pea asendi muutmisel.

Vestibulaarne rehabilitatsioon

tasakaaluorgani haiguse järgselt tehtav spetsiaalne harjutuste programm taastumise toetamiseks.

Toonaudiomeetria

Toonaudiomeetria on meetod kuulmisfunktsiooni hindamiseks. Testi käigus palutakse kuulata erineva helisageduse ja -intensiivsusega helisid, et leida kõige vaiksemad kuuldavad helid ehk kuulmisläved.

Päriskõrva mõõdistused

Kuuldeaparaadi sobitamise ajal tehtavad kuulmekäigusisesed mõõtmised võimalikult täpse individuaalse sobituse saamiseks.