Tegevusteraapia on inimese füüsilise ja psüühhilise seisundi mõjutamine eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu, et aidata saavutada parimat võimalikku toimetulekutaset igapäevaelus vajalike elamistoimingute sooritamisel.

Laste tegevusteraapia toetab ja edendab lapse iseseisvust, kaasatust ning lapse osalemist ja maksimaalset iseseisvat hakkama saamist erinevates igapäevaelutoimingutes (nt riietumine, söömine jms). Läbi mänguliste tegevuste toetab tegevusteraapia lapse sensomotoorsete, sensoorsete, tajumuslike, kognitiivsete ja psühhosotsiaalsete tegevuseelduste arengut.

Tegevusterapeudi juurde võib pöörduda, kui Teie lapsel esineb:

 • käelistes oskustes mahajäämus (peenmotoorika, kahe käe koostöö, käeline koordinatsioon)
 • tähelepanu- ja keskendumisraskused
 • kõrvalekalded kognitiivsetes tegevuseeldustes
 • mahajäämus koostöö- ja sotsiaasetes oskustes
 • raskusi igapäevaelutoimingutega hakkama saamisel, nt soki jalgapanemisel, kinnistega manipuleerimisel (nt nööpimine, trukid, lukud)

Täiskasvanud võivad tegevusterapeudi juurde pöörduda:

 • Käe trauma-/ operatsiooni järgselt (sõrmed, ranne, küünarvars)
 • Peaajuinfarkti järgselt
 • kui esineb raskusi igapäevaelutoimingutega hakkama saamisel
 • nõustamine ergonoomiliselt õigete asendite ja tegevusvõtete osas
 • nõustamine ja juhendamine koduse ja/ või töökeskkonna kohandamise osas

Kuidas pöörduda tegevusterapeudi vastuvõtule?

 1. Ravikindlustatud patsiendil on võimalik pöörduda läbi taasturaviarsti. Vajalik on pere- või eriarsti saatekiri taastusarstile (arvestage eriarsti ootejärjekorraga). Teenuse eest maksab Eesti Tervisekassa
 2. Ravikindlustatud patsiendil on võimalik pöörduda läbi teraapiafondi. Vajalik on perearsti saatekiri tegevusterapeudi juurde.
 3. Rehabilitatsiooniteenusele Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsuse alusel
 4. Ilma saatekirjata omarahastamisel. Teenuse hinna leiate hinnakirjast