Loovteraapia on loovtegevuse kasutamine teraapia eesmärgil. Loovteraapias, erinevalt kunstiharrastusest, on alati kolm osapoolt: klient, terapeut ja kunstimeedium (muusika, visuaalkunst, luule jne).

Loova tegevuse kaudu on võimalik:

  • Jõuda oma sisemiste ressurssideni;
  • arendada sotsiaalseid oskusi ning eneseteadlikust;
  • leevendada keskendumisraskusi;
  • maandada ärevust ja pingeid;
  • tegeleda hingeliste traumade ja hirmudega;
  • arendada peenmotoorikat;
  • saavutada kooliküpsust.

Loovteraapia aitab toetada taastusravi protsessi ning sobib hüperaktiivsetele, käitumis- ja arenguhäirega lastele. Loovteraapiat pakume rehabilitatsiooniplaaniga lastele või tasulise teenusena.