Loovteraapia on loovtegevuse kasutamine teraapia eesmärgil. Loovteraapias, erinevalt kunstiharrastusest, on alati kolm osapoolt: klient, terapeut ja kunstimeedium (muusika, visuaalkunst, luule jne).

Loova tegevuse kaudu on võimalik:

  • Jõuda oma sisemiste ressurssideni;
  • arendada sotsiaalseid oskusi ning eneseteadlikust;
  • leevendada keskendumisraskusi;
  • maandada ärevust ja pingeid;
  • tegeleda hingeliste traumade ja hirmudega;
  • arendada peenmotoorikat;
  • saavutada kooliküpsust.

Loovteraapia aitab toetada taastusravi protsessi ning sobib hüperaktiivsetele, käitumis- ja arenguhäirega lastele. Loovteraapiat pakume rehabilitatsiooniplaaniga lastele või tasulise teenusena.

  • Vastuvõtt: T, N 13-17 (Viimsi Fertilitases)
https://www.fertilitas.ee/wp-content/uploads/2021/01/2202131qwewer.html https://www.fertilitas.ee/eraclean-best-first/ https://www.fertilitas.ee/glass-dildo-india-2021/