Füsioteraapia on kehalistel harjutustel põhinev taastusravi osa, mille eesmärgiks on täielikult või osaliselt taastada tugiliikumisaparaadi funktsionaalne võime, et patsient saaks paremini integreeruda normaalsesse elu- ja töökeskkonda.

Füsioteraapia ülesanneteks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine, valu leevendamine. Füsioteraapia meetoditeks lisaks kehalistele harjutustele on ka pehmekoeteraapia, kinesioteipimine ja venitusteraapia Therapy Masteri abil.

Füsioterapeudi juurde võib pöörduda kui Teil esineb:

  • erinevad lihas- ja liigesprobleemid (vali, pinge, nõrgus, liikuvuse piiratus)
  • Kaela-, õlavöötme ning alaselja probleemid
  • Rühiprobleemid
  • Tasakaaluhäired
  • Operatsiooni- ja traumajärgseks taastumiseks
  • Sporditraumade ennetamiseks ja nendest taastumiseks

Kuidas pöörduda füsioterapeudi vastuvõtule?

  1. Ravikindlustatud patsiendil on võimalik pöörduda läbi taasturaviarsti. Vajalik on pere- või eriarsti saatekiri taastusarstile (arvestage eriarsti ootejärjekorraga). Teenuse eest maksab Eesti Tervisekassa
  2. Ravikindlustatud patsiendil on võimalik pöörduda läbi teraapiafondi. Vajalik on perearsti saatekiri füsioterapeudi juurde.
  3. Rehabilitatsiooniteenusele Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsuse alusel
  4. Ilma saatekirjata omarahastamisel. Teenuse hinna leiate hinnakirjast