Füsioteraapia on kehalistel harjutustel põhinev taastusravi osa, mille eesmärgiks on täielikult või osaliselt taastada tugiliikumisaparaadi funktsionaalne võime, et patsient saaks paremini integreeruda normaalsesse elu- ja töökeskkonda.

Füsioteraapia ülesanneteks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine, valu leevendamine. Füsioteraapia meetoditeks lisaks kehalistele harjutustele on ka pehmekoeteraapia, kinesioteipimine ja venitusteraapia Therapy Masteri abil.

Füsioterapeudi juurde võib pöörduda kui Teil esineb:

 • Erinevad lihas- ja liigesprobleemid (vali, pinge, nõrgus, liikuvuse piiratus)
 • Kaela-, õlavöötme ning alaselja probleemid
 • Rühiprobleemid
 • Tasakaaluhäired
 • Operatsiooni- ja traumajärgseks taastumiseks
 • Sporditraumade ennetamiseks ja nendest taastumiseks

Tegevusteraapia 

Tegevusteraapia on inimese füüsilise ja psüühhilise seisundi mõjutamine eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu, et aidata saavutada parimat võimalikku toimetulekutaset igapäevaelus vajalike elamistoimingute sooritamisel.

Laste tegevusteraapia toetab ja edendab lapse iseseisvust, kaasatust ning lapse osalemist ja maksimaalset iseseisvat hakkama saamist erinevates igapäevaelutoimingutes (nt riietumine, söömine jms). Läbi mänguliste tegevuste toetab tegevusteraapia lapse sensomotoorsete, sensoorsete, tajumuslike, kognitiivsete ja psühhosotsiaalsete tegevuseelduste arengut.

Tegevusterapeudi juurde võib pöörduda, kui Teie lapsel esineb:

 • käelistes oskustes mahajäämus (peenmotoorika, kahe käe koostöö, käeline koordinatsioon)
 • tähelepanu- ja keskendumisraskused
 • kõrvalekalded kognitiivsetes tegevuseeldustes
 • mahajäämus koostöö- ja sotsiaasetes oskustes
 • raskusi igapäevaelutoimingutega hakkama saamisel, nt soki jalgapanemisel, kinnistega mannipulleerimisel (nt nööpimine, trukid, lukud)

Täiskasvanud võivad tegevusterapeudi juurde pöörduda:

 • Käe trauma-/ operatsiooni järgselt (sõrmed, ranne, küünarvars)
 • Peaajuinfarkti järgselt
 • kui esineb raskusi igapäevaelutoimingutega hakkama saamisel
 • nõustamine ergonoomiliselt õigete asendite ja tegevusvõtete osas
 • nõustamine ja juhendamine koduse ja/ või töökeskkonna kohandamise osas

Kuidas pöörduda tegevusterapeudi vastuvõtule?

 1. Ravikindlustatud patsiendil on võimalik pöörduda läbi taasturaviarsti. Vajalik on pere- või eriarsti saatekiri taastusarstile (arvestage eriarsti ootejärjekorraga). Teenuse eest maksab Eesti Tervisekassa
 2. Ravikindlustatud patsiendil on võimalik pöörduda läbi teraapiafondi. Vajalik on perearsti saatekiri tegevusterapeudi juurde.
 3. Ilma saatekirjata omarahastamisel. Teenuse hinna leiate hinnakirjast

Elektriravi

Fertilitases on kasutusel kaasaegne polüfunktsionaalne aparaat BTL-5000, mis võimaldab kasutada erinevaid vooluliike, ultraheli-, laserravi ja magnetravi ravitoimeid.

Elektriravi eelised

Elektriravil on valuvaigistav, naha ärritust vähendav, perifeerset vereringet parandav ja kudede toitumist soodustav toime. Elektriravi võib kasutada erinevate haigusseisundite korral: äge põletik, lihas- ja liigesprobleemid, traumajärgsed seisundid, haavandid,  tursed, närvihaigused, nahahaigused, nina-kõrva-kurguhaigused. Ravi toime aluseks on mehhanilised ja soojuslikud tegurid, millega mõjutatakse haiguskollet.

Elektriravi vastunäidustusteks on palavikuline haigus, kasvajad, südamestimulaator, rasked süsteemsed haigused, verejooks, rasedus.

Elektriravi protseduur

Määratakse tavaliselt kuurina (7-10 korda). Protseduuri kestus kuni 20 minutit. Elektriravi protseduurid on tasulised ja eeldavad saatekirja olemasolu.