Eripedagoogi tegevuseks on kognitiivsete oskuste (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu, sihipärane töövõime jne) hindamine ja arendamine, kõnearendus ja alternatiivse kommunikatsiooni õpetamine. Eripedagoog arendab lapse mängu ja õpioskusi ning ka sotsiaalseid oskusi. Koostöö vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nende nõustamine. Eripedagoog hindab lapse koolivalmidust, õpitaset koolis, planeerides kõike eelnevat arvestades (õppe)tegevusi lapse arendamiseks.

Peamised põhjused, miks pöörduda eripedagoogi vastuvõtule:

  • laps ei tunne huvi mänguasjade vastu ning ei oska neid sihipäraselt kasutada;
  • laps ei võta pilkkontakti ning ei reageeri oma nimele;
  • lugemise ja kirjutamise eeloskused arenevad aeglaselt;
  • lapsel on raske pliiatsite / kääride kasutamine;
  • esinevad raskused ülesannete meelde jätmisel ja sündmuste järjekorra tajumisel;
  • kirjutamisel esineb peegelkirja/moonutatud tähekujusid;
  • laps ajab segamini vasaku ja parema poole;
  • kui luuletuse pähe õppimine on raske;
  • kui õpetaja vajab toetamist või nõustamist õpilaste õppe- ja arendustegevuste planeerimisel; õpilastele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel;

Kuidas pöörduda eripedagoogi vastuvõtule?

1. Rehabilitatsiooniteenusele Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsuse alusel 

2. Ilma saatekirjata omarahastamisel. Teenuse hinna leiate hinnakirjast.