Muusikateraapia on üks loovteraapia vorme, kus peamiseks edasiviivaks jõuks on muusika.

Muusikaterapeut, lähtudes konkreetse lapse näidustustest ja vajadustest, kasutab erinevaid muusikalisi teraapiatehnikaid nagu näiteks kliiniline improvisatsioon pillidel, laulude loomine või reprodutseerimine, muusikaga koos liikumine või muusika kuulamine, et soodustada lapse emotsionaalset, kognitiivset, füüsilist või sotsiaalset arengut.

Üldjuhul on muusikateraapia eesmärgiks:

  • Last motiveerida ja julgustada;
  • tõsta enesehinnangut;
  • arendada sotsiaalseid oskuseid.

Kindlasti on teraapia abiks ka lapse kõne, peen-ja jämemotoorika, koordinatsiooni, tunnete ja loovuse arendamisel ning toetamisel.

Muusikateraapiasse on teretulnud kõik lapsed

Muusikateraapiast osa võtmiseks ei pea lapsel olema eelnevaid muusikalisi oskusi või teadmisi.