Traumad, haigused ja ka muud terviserikked vajavad kindlat ravimisaega, mille jooksul patsiendi tervis paraneb. Kuna järelravi on vahetult aktiivravile järgnev ravi, siis suunab raviarst patsiendi haiglaravile. Järelravi toetab aktiivravi, see aitab omalt poolt kaasa:

  • Organismi paranemisele;
  • tugevdab immuunsüsteemi;
  • hoiab ära haiguse taaspuhkemise ja tüsistused;
  • tagab haiguse korraliku väljapõdemise ja /või neutraliseerib aktiivravi käigus tekkida võivaid ravimite kõrvalmõjusid.

Fertilitase erahaiglal on pikaajalised kogemused kardioloogiliste haiguste ja endoproteesimise järgse järelravi osas.

Järelravi kestus

Järelravi kestus on varieeruv ning selle määrab raviarst. Statsionaarne järelravi määratakse vastavalt näidustustele ning haigekassa tasub kulud vastavalt ettenähtud voodipäevadele.

Eesti Haigekassa toetus

Eesti Haigekassa liikmetele (piiratud ulatuses) pakutakse järelravi haigekassa tingimustel järjekorra alusel, vajalik on haigla saatekiri. Majutamine toimub 4-kohalises palatis. Pakutakse ka majutamist mugavatesse 2-kohalistesse palatitesse, mille eest tuleb täiendavalt tasuda.