Raske haiguse või trauma järgselt võib haige vajada aega paranemiseks.

Järelravi on vahetult aktiivravile järgnev haiglaraviliik, kus jätkub haigusest või traumast tingitud seisundite ravi – medikamentoosne ravi, vajadusel haavandite sidumised, aktiviseerimine füsio- ja/või tegevusteraapiat rakendades.

Fertilitase haiglal on pikaajalised kogemused kardioloogiliste ja teiste sisehaiguste ning ortopeediliste haiguste ja hulgivigastuste  järelravis, sealhulgas operatsioonijärgses ravis. Järelravimeeskonda kuuluvad kardioloog,  sisearst, taastusarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, õendus-hoolduspersonal, sotsiaaltöötaja.

Järelravi on võrreldes statsionaarse taastusraviga  vähemintensiivsem arvestades, et patsiendi jõudlus on veel vähene.

Fertilitase haigla järelravile võetakse patsient vastu vahetult aktiivravi järgselt kesk- või regionaalhaiglast. Voodikoha broneerimise ja saatekirja korraldab saatva haigla töötaja. Eesti Haigekassa tasub kindlustatute ravikulud, patsient tasub vaid 2,50 eurot ööpäevas voodipäevatasu. Majutamine toimub 4-kohalises palatis. Pakutakse ka majutamist mugavatesse 2-kohalistesse palatitesse, mille eest tuleb täiendavalt tasuda.