Raske haiguse või trauma järgselt võib haige vajada aega paranemiseks.

Järelravi on vahetult aktiivravile järgnev haiglaraviliik, kus jätkub haigusest või traumast tingitud seisundite ravi – medikamentoosne ravi, vajadusel haavandite sidumised, aktiviseerimine füsio- ja/või tegevusteraapiat rakendades.

Fertilitase haiglal on pikaajalised kogemused  ortopeediliste haiguste ja hulgivigastuste  järelravis, sealhulgas operatsioonijärgses ravis. Järelravimeeskonda kuuluvad kardioloog,  sisearst, taastusarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, õendus-hoolduspersonal, sotsiaaltöötaja.

Järelravi on võrreldes statsionaarse taastusraviga  vähemintensiivsem arvestades, et patsiendi jõudlus on veel vähene.

Fertilitase haigla järelravile võetakse patsient vastu vahetult aktiivravi järgselt kesk- või regionaalhaiglast. Voodikoha broneerimise ja saatekirja korraldab saatva haigla töötaja. Fertilitasel on Tervisekassaga leping piiratud ulatuses. Kui kindlustatu eest tasub Tervisekassa, siis ravikindlustatu omaosalus on 2,50 eurot ööpäevas. Majutamine toimub 4-kohalises palatis. Muudel juhtudel tuleb teenuse eest ise tasuda.