Külastusinfo ja üldised reeglid

Haiglas viibides tuleb kinni pidada haiglas kehtivast korrast.
 

Külastusinfo

Hetkel patsientide külastamist ei toimu!

Külastades palume arvestada Fertilitase haigla kodukorraga.

  • Külastusaegade kohta saate täiendavat informatsiooni osakonna õelt.
  • Kui patsient viibib intensiivravipalatis, tuleb külastamine valvepersonaliga eelnevalt kokku leppida.
  • Palume külastajatel enne palatisse sisenemist kasutada spetsiaalset käte desinfitseerimisvahendit, mis asub osakonna koridori seinal.
  • Osakonnal on õigus piirata nakkusohtlike külastajate haiglas viibimist kuni nende terviseseisundi paranemiseni või kohustada neid piisknakkuse korral kandma kaitsemaski. Haigla juhatus võib nakkushaiguste kõrghooajal kehtestada (haiglaravil olevate patsientide kaitseks) haiglas osalise või täieliku karantiini.
  • Lemmikloomadega külastamine ei ole lubatud.
  • Haigla I korrusel on avatud kohvik kl. 8.00-16.00.