Taastusravi on aktiivravi liik, mis on suunatud haigusest või vigastusest häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Haigus või vigastus võib oluliselt mõjutada inimese kõnni-, tasakaalu-, kõne-, neelamis-,  tajuvõimet  jm igapäevaseks toimetulekuks vajalikke oskusi. Taastusravi eesmärk on toetada isiku igakülgset taastumist ja iseseisvat toimetulekut igapäevategevustes. Ravi efektiivsuse seisukohast on oluline selle õigeaegsus.  Hiline taastusraviga alustamine ei pruugi enam anda soovitud tulemusi.

Taastusspetsialistide meeskond (taastusarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed, neuropsühholoog, massöör, õendus-hoolduspersonal, sotsiaaltöötaja) hindab haige kehalist ja vaimset toimetulekut, viib läbi ravitegevusi, mis on suunatud kas kahjustada saanud funktsiooni/võime taastamisele või siis uute, kohandatud tegevusvõtete omandamisele. Patsient saab soovitusi talle vajaliku ja sobiva abivahendi kasutamiseks, tehakse ettepanekuid kodu-, töö-, õpikeskkonna kohandamiseks ning jagatakse soovitusi pereliikmetele koduseks toimetulekuks.

Fertilitas omab pikaajalist kogemust ortopeedilise, neuroloogilise, kardioloogilise ja sisehaiguste taastusravi valdkonnas.

Statsionaarset (haigla) taastusravi pakume:

  • toesehaiguste (lülisamba, liigeste, lihaste ja kõõluste) nii ägedas kui kroonilises faasis , samuti vigastuste ning operatsioonide järgselt. Fertilitase Erahaigla taastusraviosakond on mitme kesk- ja regionaalhaigla partneriks liigeste endoproteesimise, traumade jm järgsel taastusravil,
  • neuroloogiliste (insuldijärgne, Parkinsoni tõve, multiplex sclerosis, närviteede kahjustusega),
  • sisehaiguste (südameinfarkt, muud südamehaigused ja operatsioonijärgsed seisundid, kopsu-, diabeedihaiged jt) korral.

Haiglaravil viibijad saavad protseduure ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Haigla pakub mugavaid majutamisvõimalusi ja asub looduskaunis kohas.

Taastusravivajadusega patsientidele, kes on võimelised käima ravil kodunt, pakume ambulatoorset taastusravi, rakendades vastavalt patsiendi vajadustele  füsioteraapiat, tegevusteraapiat, psühhoteraapiat, kõneravi . Töötab ka füüsikalise ravi kabinet, kus raviarsti suunamisel  tehakse patsiendile elektri-, magnet-, ultraheli-, laser-, külma- ja soojaravi.

Taastusraviplaani koostab ja protseduurid määrab taastusarst.

Ravikindlustatutele

Fertilitasel on sõlmitud leping Eesti Haigekassaga ambulatoorse taastusravi osas, kus teenindatakse ravijärjekorra alusel.