Taastusravi (rehabilitatsioon) on aktiivravi liik, mis on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Erinevalt muust maailmast eristatakse Eestis kaht paralleelselt toimivat rehabilitatsiooni liiki:

Oluline osa taastusravis on füsioteraapial ja rehabilitatsioonis  tegevusteraapial, mille käigus õpetatakse patsienti iseseisvalt toime tulema. Ravi tulemusel suureneb tema töövõime ja lüheneb haiguse või traumaeelsesse (töö) ellu naasmiseks kuluv aeg, ja seda ka neile, kes vajavad igapäevaseks liikumiseks ratastooli.Ravi efektiivsuse seisukohast on oluline selle õigeaegsus – teatud juhtudel ei anna hiline raviga alustamine enam soovitud tulemusi.

Pikaajaline kogemus taastusravi osutamisel

Fertilitas omab pikaajalist taastusravi kogemust pakkudes tõenduspõhist ravi. Samuti pakutakse rehabilitatsiooniteenust lastele.

Taastusravi – rehabilitatsiooniteenused võivad olla nii ambulatoorsed kui statsionaarsed ja hõlmavad suurt hulka spetsialiste – taastusraviarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, massöör, tugipersonal, vajadusel neuroloog jt eriala-arstid. Meeskonna töö tulemusel hinnatakse patsiendi tervislikku seisundit, koostatakse personaalne raviplaan, viiakse läbi vajalik ravi, nt füsioteraapia, massaaž, kõneteraapia ja psühholoogiline nõustamine, hinnatakse patsiendi toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö-, õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ja jagatakse soovitusi pereliikmetele.

Peame edukaks taastusraviks oluliseks nii kaasagseid aparaate kui terapeudi ja kliendi head suhtlust, koostööd ja usaldust, samuti teraapiasaalide head sisustust ja abistavate vahendite võimalikult väikest erinevust kodustest tingimustest. Haigla pakub mugavaid majutamisvõimalusi ja asub looduskaunis kohas.

Taastusravi plaani koostab ja protseduurid määrab taastusraviarst ja haiglaravile tulles on vajalik taastusarsti saatekiri.

Haiglaravil viibijad saavad protseduure ka nädalavahetustel ja pühadel.

Ravikindlustatutele

Fertilitasel on sõlmitud leping Eesti Haigekassaga ning meditsiiniliste näidustuste olemasolul teenindatakse patsiente vastavuses ravikindlustuse reeglitega.