Aleksander Stern

Kardioloog

Vastuvõtt

Viimsi Fertilitas
T 15.00-18.00
N 11.00-14.00

Kesklinna Fertilitas
N 16.00-19.00

 

Arstidiplom Tartu Ülikoolist 1972.a – õppisin seal 1966-1972. Järgnes kliinilise ordinatuuri aasta sisemeditsiini erialal Tallinna erinevates haiglates. 1973-1976 olin aspirantuuris kardioloogia erialal Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis ja järgnevalt 3 aastat samas asutuses teadusliku töötajana. Töö oli neil aastail stabiilselt seotud ka praksisega. Meie kliiniliseks baasiks oli tookord Tallinna Keskhaigla – Mustamäe Haiglat siis veel ei olnud. Keskendusin südame isheemiatõve kliinilistele iseärasustele noortel. Eestis esimestena olime hakanud kasutama selektiivset koronarograafiat , mis tõstis diagnostilise käsitluse kvalitatiivselt täiesti uuele tasemele. Kuid neil aastail arenes jõudsalt ka mitteinvasiivne diagnostika, mis eeldas uute meetotide juurutamist funktsionaalses diagnostikas. Kõike eelnevat pean väga heaks kooliks, mis andis vundamendi edasiseks arenguks – olin kujundanud end teadlikult iseseisvaks tööks üldkardioloogina.

1979.a. suvel kutsuti mind kardioloogina tööle vastvalminud uude haiglasse Viimsis ja siia olen ma jäänud. Loomulikult olen järgnenud pikkade töö-aastate jooksul käinud regulaarselt täiendkoolitustel nii Eestis kui ka erinevates välisriikides – s.o. iseenesest mõistetav. Haigla nimi ja omandivorm on jõudnud muutuda, olen pidanud ka peaarsti ametit vahepeal pidama, kuid oma kunagist otsust asuda siia tööle pole ma kahetsenud. Vanad arstid tavatsesid öelda: ” Meil, arstidel, ei tasu joosta “!