Meeri Kompus

Logopeed (hääle- ja neelamishäire/müofunktsionaalne häire)

Vastuvõtt

Mustamäe Fertilitas
Vastuvõtt vastavalt graafikule