Uneapnoe uuringud ja ravi Fertilitase Viimsi polikliinikus

12 september, 2019

Uneapnoe uuringud ja ravi Fertilitase Viimsi polikliinikus.


Alates 16.09.2019 on võimalik uneapnoe ja muude unehäirete kahtlusel uneuuringuteks ja CPAP-raviks pöörduda dr Heisl Vaheri vastuvõtule. Dr Heisl Vaher on spetsialiseerunud uneaegsete hingamishäirete uurimisele ja ravile.

Fertilitase partner AS Orthopedica on sõlminud ravi rahastamise lepingu Eesti Haigekassaga, mis võimaldab lepingumahu piires ja vastavalt Eesti Haigekassa poolt lepinguga määratud reeglitele pääseda kõrva-nina-kurguhaiguste erialal vajadusel päevaravile. AS Orthopedica pakub eriarstiabi riigihankes sätestatud tingimustel päevaraviga kaasaantavaid ambulatoorse ravi ravijuhtusid päevaravi saanud või saavate patsientide raviks enne või pärast päevaravi.

  • Vajalik pere- või eriarsti saatekiri.
  • Kohaldub 5-eurone visiiditasu.
  • Saatekirjata pöördumisel on uuringud ja ravi tasulised.

Uni on oluline!


Suurenev hulk unealaseid teadustöid ja uurimusi osutab vajadusele pöörata unele ja magamisele tähelepanu, kuna unehäired halvendavad elukvaliteeti ja lühendavad kvaliteetselt elatavate aastate arvu. Uni on võrdväärselt oluline toidu, spordi ja puhta elukeskkonna kõrval.

Tutvu teenustega: