Heli Vares

Massöör

Vastuvõtt

Mustamäe Fertilitas
T või K 12.00-15.00
Registreerimine telefoni teel +372 664 6444

Heli Vares

Amet: massöör

  • Lõpetasin Tartu Riikliku Ülikooli kehalise kasvatuse ja spordi õpetaja eriala 1976.a. Tolle aja õppekava nägi ette ka massaži õpetuse. Samal aastal asusin tööle Tartu Kliinilises Haiglas ravikehakultuuri instruktori ametikohale.
  • 1979.a. astusin uuesti Taru Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna II-le kursusele. See õppimine jäi poolele perekondlikel põhjustel.
  • 1980.a. asusin tööle Tartu Linna Kliinilise Lastehaigla polikliinikusse kehakultuuri instruktori ametikohale. 1981.a. läbisin sama haigla IV-s osakonnas beebi-ja lastemassaži õpetuse ning asusin tööle juba masseerijana samas polikliinikus. Vahepeal olin tütre sünni tõttu tööst eemal. 1984.a. asusin tööle Tallinna I Lastehaiglas masseerijana.
  • Aastal 1995. asusin tööle Nõmme Erahaiglas „Fertilitas“ masseerijana, kus töötan käesoleva ajani.
  • Olen läbinud mitmeid masaažialaseid koolitusi: punkmassaž lastele, meditsiinitöötajate täiendkursus massaži erialal ja veel mitmeid lühiajalisi täiendusi.
    Viimased täiendused on olnud Jaapani massaži („shindo“) alal, kus 2008.a. sain instruktor- assistendi eriala ja 2012.a. shindo instruktori erialal.
  • Viimased aastad on minu töö kõrvalt õpetatud beebimassööre.