Jaanus Kerge

Endokrinoloog (täiskasvanud)

Vastuvõtt

Kesklinna Fertilitas
K 9.00-12.00
R 9.00-12.00

Jaanus Kerge

Amet: endokrinoloog

  • Arstipaberid Tartust 1977
  • Endokrinoloogi omad 1981 Moskvast, Tallinnas Harjumäe Haiglas endokrinoloog.
  • 1988-st juhataja endokrinoloogia osakonnas, 15 aastat.
  • Edasi ambulatoorne vastuvõtu töö erinevates asutustes, samaaegselt 3aastase Tartu Ülikooli õppejõu praktikaga ja 2 aastat Euroopa Diabeedi-uurijate Seltsi õppesektsiooni tegevliikmena.