Teadaanne meditsiiniteenuste osutamise ja isikuandmete vastutava töötleja muutumise kohta

31 august, 2021

Käesolevaga teavitame, et AS Viimsi Haigla (endise ärinimega AS Fertilias, registrikood 10391415) jagunemise ja ümberkujundamise tulemusena osutab edaspidi kõiki varasemalt pakutuid meditsiini- ja tervishoiuteenuseid (v.a. statsionaarne taastusravi) ning on Teie isikuandmete uueks vastutavaks töötlejaks AS Fertilitas (registrikood 16260520).

Terviseameti 31. juuli 2021 otsuse nr. 6.4-4/372 alusel on AS Fertilitas kehtivad tegevusload järgmised: L05110, L04822, L04791, L04788, L04778, L04777, L04571, L04352, L03751, L03750, L03178. Kõik AS Fertilitase senised tegevuskohad (erahaigla ravikeskus Viimsis ning polikliinikud Tallinna kesklinnas Kaupmehe tn 4 ning Mustamäel Sütiste tee 17/1) jätkavad meie patsientide igapäevast teenindamist vanaviisi. Taastusravi meditsiiniteenust osutab AS Viimsi Haigla ka edaspidi Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi vald, asuvas raviasutuses.

Uuele vastutavale töötlejale AS Fertilitas lähevad üle AS-lt Viimsi Haigla Teie meditsiiniteenustega ja muude tervishoiuteenustega seotud isikuandmed. Statsionaarse taastusravi meditsiiniteenustega seotud isikuandmete puhul ei toimu isikuandmete edastamist uuele vastutavale töötlejale. Antud andmetöötluse puhul jääb kõik samaks ja tegemist on endiselt sama vastutava töötlejaga, üksnes uue ärinimega, AS Viimsi Haigla.

Isikuandmete edastamisega uuele vastutavale töötlejale ei muutu Teie jaoks samuti midagi. Samaks jäävad meie varasemad andmetöötluse eesmärgid, õiguslikud alused ja andmetöötluse läbiviimise viis. Väärtustame endiselt Teie õigust privaatsusele ning andmete kaitsele ja suhtume tõsiselt kõigi enda valduses olevate andmete turvalisusesse. Isikuandmete edastamine uuele vastutavale töötleja põhineb juriidiliste kohustuse täitmisel ning tervishoiuteenuste, ravi võimaldamise, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi ning -teenuste korraldamisel, et saaksime Teile meditsiiniteenuseid ja tervishoiuteenuseid järjepidevalt osutada.

Täpsemat teavet, kuidas AS Fertilitas Teie isikuandmeid kasutab, leiab AS Fertilitase andmekaitsetingimustest siin.

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes saab pöörduda AS-i Fertilitas andmekaitsespetsialist Mare Allaku poole, kirjutades meiliaadressile m.allak@@fertilitas.ee.

Meditsiiniteenuseid ja tervishoiuteenuseid puudutavates küsimustes saab täpsemat teavet, pöördudes AS Fertilitase poole telefonil +372 605 9603 või kirjutades meiliaadressile fertilitas@fertilitas.ee.

 

Lugupidamisega

AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla