Küberründe tagajärjel asetleidnud isikuandmete leke

15 detsember, 2023

Küberründe tagajärjel asetleidnud isikuandmete leke

15.12.2023

Aktsiaseltsi Fertilitas lepingupartneri vastu toimunud küberründe tagajärjel on  meie 11 patsiendi isikuandmed, sh terviseandmed, saanud teatavaks selleks õigustamata isikule. Politsei ja Andmekaitse Inspektsioon on juhtunust teadlikud ja viivad läbi menetlusi.

Oleme alustanud personaalsete teavituste saatmisega juhtunust puudutatud patsientidele. Teabe saamiseks saatke palun digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile fertilitas@fertilitas.ee. Vastused saadame taotlejale krüpteeritult esimesel võimalusel.  Seejuures palume arvestada, et lepingupartnerilt täpsete andmete saamine võib võtta aega.

Kuna me ei tea, millised plaanid küberrünnaku korraldajal saadud isikuandmetega on, palume olla erakordselt tähelepanelikud Teile saadetud e-kirjade sisu osas, kus saatjaks on tervishoiuasutus või seda jäljendav kolmas isik ja kirja sisu puudutab Teie terviseandmeid. Enne, kui olete täiesti veendunud, et saatjaks on tõesti päris tervishoiuteenuse osutaja, kellega Teil on ravisuhe, ärge klikkige ühelgi veebilingil ega avage kirja manuseid.

Arst ei saada reeglina Teie analüüsitulemusi e-kirja teel, analüüside tulemustega saab tutvuda terviseportaal.ee keskkonnas. Kui saate väljapressiva sisuga pöördumisi, sh kõnesid, võtke esimesel võimalusel ühendust politseiga ja järgige politseilt saadud juhiseid.

Kui Teil ei ole digitaalse allkirjastamise ja krüpteerimise võimalust, võtke palun meiega ühendust meiliaadressil fertilitas@fertilitas.ee ja anname Teile juhised toimimiseks.

Diana Sillamaa

Aktsiaseltsi Fertilitas andmekaitsespetsialist