Mida näitab Eesti meeste tervisepeegel?

 

Kaitseliit on läbilõige Eesti ühiskonnast ja peegelpilt meie meeste tervisest. Mida see peegel meile näitab? Kahjuks mitte väga rõõmustavat pilti.

Tervisekassa poolt 2022. aastal läbi viidud uuringust selgus, et:

* iga neljas Eestis elav mees on rasvunud,

* ligi pooled on ülekaalulised,

* vererõhk on kõrge veidi enam kui pooltel meestest

* ja vaid veerand uuringus osalenuist olid normaalkaalus.

Rasvunud meeste osakaal suurenes koos vanusega ja see oli seotud peaaegu kõikide kehvade tervisenäitajatega. Neil oli kõrgem vererõhk, madalam testosterooni tase ning kehvemad maksa- ja vaimse tervise näitajad. Samuti tarvitasid nad sagedamini valuvaigisteid.

Kaitseliidu rühmaparameediku, Andrus Rummu sõnul pole Kaitseliitu astumiseks tervislikke piiranguid ja alati leitakse soovijale sobilik roll. Saab olla nii toetaja liige kui ka tegevliige. Siiski ülekaalus ja rasvunud meeste kehakaalu probleem on ilmselge ja eriti nukraks teeb see näitaja just noorte meeste puhul. Veedetakse ju igapäeva elus tööpäevi kontoris ja õppuste kutse saabudes tormatakse õppustele, kus vähene füüsiline ettevalmistus selgelt välja joonistub. Nii mõnigi kord ilmnevad tervisemured just õppuste käigus, kus selgub, et meestel on vähesest füüsiliselt liikumisest või vaimsest ülepingest kõrge vererõhk. Samuti võimenduvad Kaitseliidus ülekaalust tulenevalt ka selja- ja liigeste probleemid. Kui varustuse raskusaste võib ulatuda 30kg-ni sisaldades lisaks baasvarustusele ka laskemoona, granaate, miine, varuvett, kiivrit ja killuvesti, koormab see paratamatult ka meeste selga.

Andrus Rumm meenutab muret tekitavat olukorda, kus kompaniimeedik analüüsis 30 Kaitseliitu tuleva mehe tervist, kellest pooled oleks tulnud tegevliikme kohalt tervislikel põhjustel nö välja praakida.

Pärnu Haigla Kirurgiakliiniku juhataja, uroloog, Margus Krabi tagasisidest lähtuvalt ohustavad Eesti meeste tervist üldtuntud terviseriskid ja haigused:

* südame-veresoonkonna haigused,

* hingamiselundite haigused,

* diabeet,

* kasvajad.

Nende tekkepõhjused on multifaktoriaalsed – geneetika, keskkond, eluviisid, toitumine, jms.

“Kombineerides elu kaardipakist välja tõmmatud kaarte saame kokku erinevaid haigusi. Me ei saa kõiki võimalikke haigusi 100% vältida, aga saame nende tekke riski võimalikult väikseks viia- vältides ülekaalu, olla mõõdukas alkoholiga, mitte suitsetades, vältides sugulisel teel levivaid infektsioone, tegeledes kehakultuuriga”, loendab Margus Krabi.

Kuidas valmistuda õppusteks nii füüsiliselt kui ka vaimselt?

Dr Krabi sõnul Kaitseliitu astumiseks mingit spetsiifilist ettevalmistust tegema ei pea. Igaüks saab panustada oma võimete ja oskuste tasemel. Kaitseliit aitab riigikaitselisi oskusi arendada ja täiendada. Tsiviilelust kaasavõetud teadmised ja oskused aitavad Kaitseliidus muutuda tugevamaks ja targemaks.

Tegevväelastele kehtivad üldfüüsilise testi normatiivid, mis on kõigile huvilistele vabalt kättesaadavad. On ju üldtuntud fakt, et terves kehas (võib loota) on terve vaim. Liikumine ja füüsiline aktiivsus on head vaimse tervise aspektist. „See on ka teaduslikult tõestatud, et füüsiline aktiivsus on samaväärne ravim meeleolu häiretele ning kergele/mõõdukale depressioonile kui medikamentoosne ravi. Ei taha nüüd öelda, et probleemide korral on üks teisest parem vaid kogu pakett on oluline – füüsiline aktiivsus- teraapia – medikamentoosne ravi“, sõnab dr Margus Krabi.

Ka Andrus Rumm soovitab Eesti meestel harrastada regulaarset liikumist, mis oleks stabiilne ja pigem iganädalane harjumus või positiivne rutiin, kui et jõusaalis rassimine. Õppuste kontekstis on oluline ka õige varustuse valik ning ettevalmistus. Kui ikka jalad on õppusel märjad ja külmad või saabastes ära hõõrdunud, siis tuleb varustust komplekteerides neid nüansse silmas pidada. Loobuda tuleks mugavusasjadest ning kotte komplekteerides leida tasakaal vajaliku varustuse ja tegevuste vahel. Kes on vanemad olijad, oskavad juba varasemast kogemusest varustust mõistlikult komplekteerida.

Andrus Rumm toob näite Afganistanist, kus Lääne sõduritel oli raske kaitsevarustus ja hommikul enne laagrist lahkumist söödi tugevalt kõhud soolast ja rasket toitu täis. Tänu sellele tuli kaasa võtta ka rohkem vett, sest mehed higistasid ning lõpuks olid pidevalt kurnatud. Seevastu afgaanid jõid hommikuks teed ja pudeli vett ning sõdisid pigem hommikuti ja õhtuti, kui energiat oli rohkem ja polnud päevast palavust. Ehk et oluline on leida õige tasakaal tegevuste ja varustusastme vahel.

Kuidas on lood Eesti meeste vaimse tervisega?

Vaimse tervise ja tervisemurede teema on viimastel aastatel Euroopas ja ka Eestis üks olulisemaid murekohti. Eesti sõdurite vaimne tervis on eriti tundlik teema, sest nad peaksid olema igal ajal valmis sõtta minema ja olema konflikti keskel olevatel aladel. Nende vaimse tervise nõuetele tuleb tähelepanu pöörata, kuna see on oluline nende töö sobivuse säilitamiseks.

Eestis on palju riskitegureid, mis mõjutavad sõdurite vaimset ja füüsilist tervist. Need riskid hõlmavad füüsilist tööd, stressi, unetust, ohus viibimist ja sõtta minemist, relvastamist ning pikaajalist konflikti.

Andrus Rummu hinnangul on aktiivsed võitlejad füüsiliselt heas vormis ja vaimne stabiilsus käib sellega kaasas. On väga oluline, et sa saad aru ja oled enda jaoks lahti mõtestanud, miks sa sõtta lähed, miks sa kannatad, miks sa jäid näiteks invaliidiks, sest sellel oli panus. Siinkohal on emotsionaalne ja vaime ettevalmistus on ääretult oluline, sest sõjakoldes puutud sa kokku väga erinevate mõjuritega (nälg, külm, pettumus, konfliktid ülemustega või erinevate kaaslastega, kes ei pruugi sulle üldse meeldida või vastupidi). Siinkohal ilustatud pilt enda mõttemaailmast, tervisest ja enda vaprusest võib saada probleemiks.

Dr Krabi toob välja ka olulise nüansi ja see on julgus rääkida oma probleemidest ja muredest. Eesti mees võib olla „tantsulõvi“, aga tihti on raske oma muredest rääkida. Hea tervise, nii vaimse kui füüsilise, aluseks on aga head perekondlikud ja sotsiaalsed suhted ning ka töösuhted. Tihti on ka täheldatud, et paarissuhtes mees on üldjuhul parema tervisega. See pole muidugi reegel, alati leidub erandeid.

Kokkuvõttes on Eesti meeste tervis igaühe enda kätes. Regulaarne füüsiline aktiivsus ja tervislikum elustiil võivad olla Eesti meestele olulisteks vahenditeks oma tervise ja heaolu edendamisel. Oma probleemide tajumine, tunnistamine ja muredest rääkimine on oluline vaimse tervise seisukohalt. Kaitseliitu on oodatud kõik soovijad ning igaüks leiab endale sobiliku rolli, kuid et sellest kujuneks parim elukogemus, on oluline nii füüsiline ja vaimne ettevalmistus kui ka õige varutusaste, millest viimane saab lihvitud läbi kogemuse.